Управление на собствеността

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Статистиката показва, че са Ви необходими около 25 различни подизпълнители за поддръжката на една офис сграда или самостоятелен офис. Ние поемаме този ангажимент и ежедневно Ви осигуряваме работната среда, която отговаря на нуждите Ви. По предварително изготвен детайлен бюджет и ниски цени, съобразени и с Вашите разчети, ние достигаме максимално качество на избраните от Вас услуги. Чрез превантивни действия и контрол ще избегнем последващите скъпи ремонти в бъдеще.

ОТЧИТАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ВСИЧКИ РАЗХОДИ

На месечна база клиентите получават фактура с детайлно описани услуги и консумативи. Може да бъде издадена и фактура с всички разходи (концентрирани в едно перо) и допълнително описание към нея (по желание на всеки клиент). Но не само клиентите се интересуват от детайлите – те са обект на проучване и анализи от страна на ръководството на компанията. Ако разполагате с два сходни офиса и за единия се генерират по-високи разходи, преди още да сте се обърнали към нас, ще открием причината и ще съдействаме за намаляването им (ако е разумно). Компанията ни е изградила журнална система за входящите обаждания и извършва подробни вписвания на всички видове извършени дейности и вложени консумативи.

Наред с журналната система се поддържа и план с вписвания за бъдещи дейности с неоспорима важност:

 • Дати за тестове и профилактика на електрическите системи;
 • Дати и тестове на информационното окабеляване;
 • Дати за профилактика на климатизационната система;
 • Дати за профилактика на филтри;
 • Дати за тестове на противопожарната система;
 • Дати за дезинсекция и дератизация;
Наша цел е регулярно да се проверява статусът на сградата или офиса. Така се постигат определени предимства за собственика или наемателя:
 • Познаване на сградата;
 • Възможност за анализ на всички извършени дейности;
 • Подбор на точните действия, необходими за поддръжката;
 • Поддръжка на всички системи в поверените обекти – отпление, вентилация, климатизация, електрозахранване, осветление и водоснабдяване;
 • Възможност за подготовка на актуален план и бюджет за бъдещи работи.
За повече информация, моля свържете се с нас.