Мениджмънт и реклама

"Стар Пропърти Мениджмънт" ООД предлага следните услуги, с които Ви спестяваме грижите и напрежението, съпътстващи организацията и реализирането на Вашите желания.

  • Реклама на имота, който желаете да отдавате под наем;
  • Отдаване под наем;
  • Услуги свързани с управлението и поддръжката на вашето имущество;
  • Допълнителни услуги, посочени в този раздел.
Компанията ни предлага пълна гъвкавост на своите услуги, съобразени с нуждите и потребностите на клиента. Пълната яснота в задълженията и отговорностите на всеки наш служител е в основата на успешната ни работа.

За повече информация, моля свържете се с нас.