Застраховане

"Стар Пропърти Мениджмънт" ООД предлага възможността за сключване на различни видове застраховки, гарантиращи сигурността Ви, като обезщетения при пожар, палеж, природни бедствия, земетресения, автомобилно застраховане, имуществено застраховане от злоумишлени действия на трети лица и др. Ние знаем, че ежедневието е поредица от радости и трудности, които не преценяваме на време. Понякога оценяваме удобствата, едва когато ги загубим. И никога не си представяме трудните моменти, те идват винаги неочаквано!

Знаем, че изпитанията ни правят по-силни и това е начина да вървим напред. Но също така знаем, че има ситуации, в които нашата предвидливост би ни предпазила от големи финансови загуби и би ни осигурила помощ в трудни моменти. Ценим Вашето време, за това създадохме допълнителни услуги  можете да сключвате застраховки, да заплащате премия и да задавате всички въпроси, които Ви интересуват. За Вас ние търсим и намираме най-новите и качествени финансови решения за контрол на риска. 


Предлагат се различни пакети, според изискванията на клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас.